FAQ grupy pl.comp.dtp
 
Dokument ten stanowi FAQ (Frequently Asked Questions) grupy dyskusyjnej pl.comp.dtp.
Ma on na celu zaznajomienie nowoprzybyłych z tematyką grupy, zasadami panującymi na grupie i specyfiką dyskusji.
Zgodnie z tytułem, zawiera także odpowiedzi na najczęściej zadawane na grupie pytania.
Lokalizacja:http://dtp.art.pl/
Mirrory:http://evil.pl/dtp/
http://dtpfaq.jursz.pl/
http://topchoice.pl/dtp/faq
http://rendezvous.pl/dtp/faq
Źródłem dodatkowych informacji może być także kanał IRC: #dtp.pl.
Niniejsze FAQ dostępne jest także w wersji off-line (plik ZIP 90 KB, bez plików binarnych i ilustracji).
Bardzo możliwe, że Twój problem wystąpił już w przeszłości i został przedyskutowany. Dlatego zawsze warto najpierw sprawdzić, czy nie został opisany w tym FAQ.
Jeśli odpowiedzi nie znajdziesz tutaj, postaraj się przejrzeć archiwa grupy. Dostępne są one pod adresami:
>>  http://niusy.onet.pl/niusy.html?t=archiwum&group=pl.comp.dtp (archiwa wszystkich polskich grup Usenetu)
>>  http://groups.google.com/groups?q=pl.comp.dtp (ogólnoświatowe archiwum Usenetu)

Zastrzeżenie

To FAQ nie jest kompendium wiedzy wszelakiej na temat desktop publishing, poligrafii ani dziedzin związanych. Autorzy nie przypisują sobie wiedzy na każdy temat. Także w przypadkach, gdy ktoś zaproponował rozwiązanie jakiegoś problemu, nie twierdzi się, że jest to rozwiązanie najlepsze czy też jedyne. Z tego też względu niniejsze FAQ jest zawsze w trakcie konstrukcji i nie stanowi wersji ostatecznej.
Autorzy tego FAQ są uczestnikami grupy, którzy swoją wiedzę udostępniają "pro publico bono". Informacje tu zawarte można cytować podając jako źródło FAQ, ew. msg-id przywołany w treści, oraz autora, jeśli jest znany.
Redaktorem FAQ jest Marek Włodarz. Wszelkie uwagi na temat treści czy też formy FAQ można wysyłać na
Autorzy (osoby, które nadesłały informacje specjalnie do tego FAQ, oraz osoby, których posty zostały wykorzystane jako źródło informacji) – w kolejności alfabetycznej według imion/nicków:
Adam Twardoch (@), edgar, Henryk "HenJ" Jursz, Jacek Kauch, Janusz "Vahanara", Jolanta Głowacka (Mycha), Kazimierz Leja (g u c i o), Maciej Haudek, Marek Nienałtowski, Marek Włodarz, Mateusz Rusin, Paweł Kenig, Piotr Chyliński (Heidi), Piotr Sierżęga, Radek Przybył (Radio Erewań), Rafał Milewski, Remi "Virous" Schleicher, Robert Chwałowski, Robert Jezierski, Robert Oleś, "Sławek", Xawery Tatarkiewicz, Zbigniew Czapnik.
Lista powyższa jest niewątpliwie niekompletna, za co redakcja przeprasza, ale nie jest w stanie ustalić wszystkich autorów rzeczy zbieranych latami.
Oficjalny opis grupy (cytat z oryginalnego RFD)
 
pl.comp.dtp         Szeroko rozumiana poligrafia.
Opis grupy:
W grupie widziałbym przede wszystkim tematy związane ze składem
komputerowym na różnego rodzaju platformach sprzetowych (PC, MAC,
Atari, Amiga) i software'owych.
Poza tym wszystko, co jest związane z urządzeniami – począwszy
od składu, (skanery, digitizery) poprzez naświetlanie (drukarki,
naswietlarki) i pre-press (ozasole, match-printy, itp) aż
po druk (sito, tampon, offset, typo, riso, ksero itp.).
Dodałbym do tego jeszcze inne urządzenia mniej lub bardziej zwiazane
z poligrafią – począwszy od ploterow tnących, poprzez laminatory
i foliarki aż do urządzeń introligatorskich).

 

Spis treści

Część 1 – Zasady ogólne
1.1 Jak i co pisać na grupę
1.1.1 Czytnik newsów i artykuły
1.1.2 Tematyka artykułów
1.1.3 Off-topic
1.1.4 Tematy "drażliwe"
1.1.5 Święte wojny
1.1.6 Ogłoszenia dotyczące "pracy" zamieszane na liście pl.comp.dtp
1.2 Crossposty
1.3 Spam
Część 2 – Informacje szczegółowe
1. Nasze narzędzia (w budowie)
2. Źródła downloadów:
2.1 Fonty i programy do fontów
2.2 Logo i logotypy
2.3 Patche, triale i rozszerzenia do programów
2.4 Nie tylko Times
2.5 Podręczny bank powszechnie używanych znaków graficznych
3. Zalecana literatura
4. Typowe problemy ogólne (systemowe)
4.1 Problemy dotyczące fontów
4.2 Sterowniki polskiej klawiatury
4.3 Zalecane i niezalecane sterowniki drukarek
4.4 Typowe błędy występujące przy tworzeniu postscriptu
5. Problemy specyficzne dla wybranych programów lub formatów
5.1 PageMaker
5.2 Photoshop (w budowie)
5.3 QuarkXpress (w budowie)
5.4 CorelDRAW
5.5 Illustrator (w budowie)
5.6 InDesign (w budowie)
5.7 Acrobat i format PDF
5.8 FreeHand
5.9 Kombi (w budowie)
6. Różne zagadnienia "okołoprodukcyjne"
6.1 Tworzenie składek
6.2 Przeglądarki do różnych formatów graficznych
6.3 Mac <-> PC, czyli jak przenieść z jednego na drugi
6.4 Zagadnienia międzynarodowe (w budowie)
6.5 Dobieranie odpowiedników kolorów
7. Kwestie prawne, w szczególności dotyczące prawa autorskiego
8. Podręczne archiwum przydatnych plików (patrz plik readme.txt)
9. Podręczne zestawienie linków zawartych w FAQ
...(będzie więcej...

1.1 Jak i co pisać na grupę

Motto: "Błogosławiony, kto nie mając nic do powiedzenia nie obleka tego faktu w słowa."
Zanim zaczniesz pisać na grupę, a zwłaszcza komentować wypowiedzi innych grupowiczów, poczytaj grupę przez kilka dni/tygodni (niepotrzebne skreślić). Unikniesz w ten sposób – niemiłych być może – zaskoczeń.
Ogólną Netykietę Usenetu znaleźć można w wielu miejscach w sieci. FAQ (polskich) grup dyskusyjnych znajduje się na stronie http://www.usenet.pl/doc/. Inna wersja dostępna jest na http://www.wsp.krakow.pl/papers/netykiet.html.
Poniżej podajemy jedynie wybrane punkty, które szczególnie wpływają na atmosferę grupy.

1.1.1 Czytnik newsów i artykuły

Pamiętaj, że to, jak piszesz, świadczy o Tobie. Schludnie, przejrzyście napisany artykuł zostanie lepiej przyjęty przez współuczestników grupy i szybciej uzyskasz odpowiedź na zadane pytanie. Jakkolwiek dopuszczalne jest (w wyjątkowych wypadkach) pisanie bez polskich liter, nie jest to dobrze widziane i obniża czytelność tekstu, a także może spowodować niejednoznaczość przekazu.
Warto też zwrócić uwagę na poprawność językową pisanych postów, ze szczególnym uwzględnieniem ortografii. Z racji samej tematyki grupy właściwa pisownia (ortografia i gramatyka) są istotnym elementem oceny jakości tak postu, jak i jego Autora (którego wszak na ogół nie zna się osobiście).
Zjawisko lekceważenia zasad pisowni i gramatyki jest tym bardziej irytujące, że niemal każdy czytnik grup dyskusyjnych umożliwia automatyczną korektę pisowni, zatem pozostawianie rażących błędów nie ma żadnego uzasadnienia ani usprawiedliwienia.
1. Standardem przyjętym w całym Usenecie jest pisanie w plain-text. Posty sformatowane w html będą zawsze wywoływały irytację współdyskutantów, zwłaszcza tych, którzy korzystają z łącz modemowych.
2. Bez względu na okoliczności NIE WOLNO wysyłać na grupę żadnych załączników binarnych (obrazki, programy itp.). Jeśli Twój problem wymaga pokazania ilustracji (np. poszukujesz czcionki wg obrazka), należy podać link do miejsca, w którym taką ilustrację można zobaczyć.
3. Ze względu na zgodność standardów i poprawność wyróżnień cytowania należy stosować kodowanie MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) – domyślne ustawienie dla większości czytników, natomiast NIE należy stosować kodowania Quoted Printable.
Kodowanie znaków: obowiązującą w Usenecie (i ogólniej - Internecie) normą dla kodowania polskich znaków diakrytycznych jest norma ISO-8859-2. Wysyłanie postów kodowanych w inny sposób (np. Windows 1250) powoduje u uczestników posiadających poprawnie skonfigurowane czytniki "krzaczki" zamiast właściwych liter.
Sposób skonfigurowania Twojego czytnika możesz znaleźć np. na Polskiej Stronie Ogonkowej:
http://sunsite.icm.edu.pl/ogonki/ lub http://www.agh.edu.pl/ogonki/.
4. Odpowiadając na czyjś post staraj się zachować czytelność. Jeśli Twoja odpowiedź nie wymaga zacytowania całego postu poprzednika, wytnij nieistotną w tym wypadku część. Jednocześnie zadbaj o to, aby było wiadomo, na czyj post odpowiadsz. Do tego celu jednak powinien służyć wiersz nagłówkowy (treści np. "xxx w wiadomości ... napisał: "), nie zaś podpis czy sygnaturka autora poprzedniego artykułu – ta powinna zostać usunięta, chyba, że Twoja odpowiedź odnosi się właśnie do niej. Odpowiedź powinna być umieszczona POD cytatem, aby zachować logiczną kolejność wymiany zdań.
Wycięte fragmenty postu poprzednika można oznaczać (np. [...]), nie jest to jednak konieczne.
Typowe błędy, których należy unikać:
»  cytowanie całego postu, gdy Twoja odpowiedź odnosi się tylko do jego fragmentu.
Szczególnie irytującym przypadkiem powyższego jest dopisanie do całego, długiego postu jednego wiersza (np. "Zgadzam się").
»  nie odróżnianie cytowanego fragmentu postu od własnych dodatków.
Każdy czytnik news umożliwia wyróżnianie cytowanego tekstu w ogólnie akceptowany sposób (najczęściej znakiem > na początku wiersza).
»  cytowanie podpisów i sygnaturek.
5. Sygnaturka (podpis) nie powinna przekraczać 4 wierszy i powinna być oddzielona od głównej części postu linią zawierającą tylko i wyłącznie "-- " (dwa minusy i spację – ta linia nie wlicza się do sygnaturki). Umożliwia to automatyczne odcinanie sygnaturek przy odpowiadaniu na post (oczywiście przez te czytniki, które taką funkcję obsługują).

1.1.2 Tematyka artykułów.

Staraj się, aby temat artykułu zawierał informację o problemie, którego rozwiązania poszukujesz. Ułatwi to innym dyskutantom wybranie interesujących ich (czy też po prostu dobrze im znanych) zagadnień, a także uprości późniejsze przeszukiwanie archiwów grupy.
Temat "Pytanie do fachowców" nic jeszcze nie mówi. Jednak jeśli zatytułujesz ten artykuł "Pytanie do fachowców od Corela" – jest już lepiej. Najlepiej jednak, jeśli tytuł będzie brzmiał np. "Problem z cieniami w CorelDRAW 9".
Poprawę przejrzystości może też zapewnić zaproponowane ostatnio na grupie oznaczanie tematyki za pomocą odpowiedniego skrótu w polu "Subject".
Szukając rozwiązania jakiegoś problemu – a szczególnie problemu pilnego, związanego na przykład z generowaniem postscriptu – warto zadbać, aby już w pierwszym poście znalazły się informacje identyfikujące sytuację. Innymi słowy, do postu o treści „Postscript z Pagemakera nie destyluje się – co robić?!!!” przydałoby się podać informację, o którą wersję PageMakera chodzi, w jakim systemie (wersja, język, service pack w przypadku NT/2000/XP i tak dalej), wersja drivera Postscriptu, drukarka, na którą tworzony był postscript, wersja Distillera, użyte fonty, a przede wszystkim pełne brzmienie komunikatu o błędzie wyświetlanego przez Distillera.
Niestety, kryształowe kule nie są zbyt popularnym wyposażeniem uczestników grupy.

1.1.3 Off-topic

Ponieważ uczestnicy nie są robotami, pewna liczba artykułów pojawiających się na grupie nie dotyczy wprost problematyki DTP, a czasem są całkowicie "poza tematyką" (off-topic). Posty takie powinny być oznaczone w temacie (OT, albo off-topic), aby ci, którzy nie są zainteresowani takimi dyskusjami, nie musieli ich niepotrzebnie ściągać.
Jeśli Twój artykuł zawierał prośbę o pomoc, którą następnie otrzymałeś na prywatny adres (nie na grupę), podziękowania na grupie nie są konieczne, choć nie są też źle widziane.

1.1.4 Tematy "drażliwe".

Jak każda, w miarę jednolita, społeczność, środowisko DTP ma swoje tematy wzbudzające kontrowersje. Dlatego też w miarę możliwości należy unikać zadawania pytań, o których wiadomo z doświadczenia, że wywołują (negatywne) emocje.
NIE zadawaj pytań o numery seryjne, cracki i inne metody uzyskania programów "legalnych inaczej". Znakomita większość uczestników grupy korzysta z tych programów zawodowo i zapłaciła za nie (lub zapłacili ich pracodawcy). Pytanie takie w najlepszym wypadku spotka się z ostracyzmem i wielokrotnym plonkiem, w najgorszym – z osobistym atakiem.
Jeśli poszukujesz brakującego fontu – otrzymasz zapewne odpowiedź, kto jest jego producentem/autorem i gdzie go można kupić – chyba, że jest to font darmowy (freeware). Prośba o "przesłanie" go w każdym innym przypadku skończy się podobnie, jak wyżej.

1.1.5 "Święte wojny"

O sporach i rywalizacji pomiędzy użytkownikami różnych platform i programów wiedzą wszyscy. "Każda pliszka swój ogon chwali". Dyskusje takie powracają na grupę dość regularnie i nie ma w nich nic złego, dopóki polegają na rzeczowej wymianie argumentów, a nie na autorytatywnych (i najczęściej niepopartych doświadczeniem) stwierdzeniach typu: "przecież wiadomo, że xxx (tu wstawić nazwę programu, systemu, komputera) nie nadaje się do DTP" (albo "tylko on nadaje się").
Tego typu spory do niczego nie prowadzą – w żadnej ze "świętych wojen", które przetoczyły się przez listę w ciągu ostatnich 3 lat, nikt nie został przekonany do niczego. Jeśli zatem widać, że dyskusja zmierza w takim kierunku, najlepiej ją przerwać – a w każdym razie nie podsycać.

1.1.6 Ogłoszenia dotyczące "pracy", zamieszczane na grupie pl.comp.dtp

Takie ogłoszenia były i będą. Do zamieszczania ogłoszeń służą zupełnie inne grupy i fora dyskusyjne. Z drugiej strony mogą być jednak interesujące lub wręcz bardzo ważne (ze względów zawodowych) dla części czytelników listy. Jeśli dotyczą one prac związanych z tematyką grupy, mogą być tolerowane.
Dla ogłoszeniodawców i ogłoszeniobiorców przygotowaliśmy garść porad:
 
Jeśli oferujesz pracę:
•  Optymalnym miejscem do zamieszczania ofert pracy jest lista pl.praca.oferowana.
•  Ogłoszenia zawierające oferty są tolerowane tylko pod warunkiem, że są związane z tematyką grupy pl.comp.dtp. Jeśli poszukujesz kandydatów do pracy w tej branży, to postaraj się by Twoje ogłoszenie było kompletne i jednoznaczne, tak by nie wywoływało lawiny komentarzy.
•  Oznacz swoje ogłoszenie w temacie wpisem [praca-oferowana]. Pozwoli to na proste odfiltrowanie takich wiadomości przez tych uczestników grupy, którzy nie są zainteresowani takimi informacjami.
•  Podaj miejsce gdzie ta praca ma być wykonywana, formę zatrudnienia, czas rozpoczęcia (i zakończenia) pracy. Jeśli organizujesz konkurs, podaj link do strony, na której znajduje się jego regulamin.
•  Jeśli chcesz, możesz nie podawać nazwy firmy (masz do tego prawo).
•  Podaj za to adres kontaktowy e-mail i limit wielkości załączników (np. z prezentacją, przykładami wykonanych przez kandydata prac).
•  Określ termin przyjmowania ofert i dopiero po tym terminie porównaj przesłane CV.
•  W ogłoszeniu określ, że odpowiesz tylko na wybrane zgłoszenia do określonego dnia. Nie kieruj się szybkością przesłania CV. Porównaj kwalifikacje kandydatów, ich przygotowanie zawodowe, kursy i szkolenia jakie przebyli oraz ich doświadczenia zawodowe.
 
Jeśli poszukujesz pracy:
•  Ogłoszenia poszukujących pracy na liście pl.comp.dtp zamieszczają zazwyczaj tylko początkujący w zawodzie i poszukujący miejsca do odbycia stażu. Jeśli poszukujesz pracy związanej z DTP, grafiką, poligrafią to wypróbuj najpierw zamieszczone poniżej rady:
-  Sprawdź najpierw oferty pracy na liście pl.praca.oferowana.
-  Zamieść swoją ofertę pracy na liście pl.praca.poszukiwana.
-  Sprawdź ogłoszenia w poniedziałkowym wydaniu Gazety Wyborczej (dodatek Gazeta Praca).
-  Umieść swoja ofertę pracy w serwisach typu:
http://www.dtp.pl/praca/
http://www.pracuj.pl
http://www.praca.pl/
i sprawdź w nich zamieszczone oferty pracodawców z Twojego regionu.
•  Nie zapomnij o zgłoszeniu do urzędu pracy faktu, że jesteś bezrobotny. Nawet jeśli nie otrzymasz zasiłku to zostaniesz objęty ubezpieczeniem zdrowotnym.
•  Masz prawo do odbycia szkoleń i kursów, które podniosą twoje umiejętności zawodowe i dadzą Ci szanse na zdobycie zatrudnienia w wybranym zawodzie. Nie musisz obawiać się kosztów takich kursów, gdyż są one subsydiowane przez Unię Europejską. Nawet jeśli znasz nieźle większość programów graficznych i DTP możesz ukończyć kursy zaawansowane, po których uzyskasz udokumentowane poświadczenie umiejętności zawodowych.
•  Wysyłając swoje CV i portfolio zwróć uwagę na sumaryczną objętość przesyłanych plików. Zbyt wielka przesyłka może nie zostać dostarczona adresatowi, a dodatkowo źle świadczy o Twoich umiejętnościach zawodowych.
•  W swoim CV wyraźnie zaznacz, jakie masz wykształcenie, jakie ukończyłeś kursy zawodowe i jakie posiadasz certyfikaty. Podaj wyróżnienia w konkursach (jeśli takie zdobyłeś) oraz szczególne osiągnięcia. Twój przyszły pracodawca otrzyma prawdopodobnie wiele ofert i mało prawdopodobne by zdecydował się na zatrudnienie samouka bez doświadczenia, dlatego od tego jak zaprezentujesz mu swoje umiejętności zależy czy zaprosi Cię na spotkanie rekrutacyjne.
-  Jeżeli już zdecydujesz się na umieszczenie ogłoszenia na grupie pl.comp.dtp, oznacz wiadomość wpisem [praca-szukana] w temacie – pozwoli to na łatwe odfiltrowanie takich wiadomości przez tych uczestników grupy, którzy nie są zainteresowani informacjami tego typu.

1.2 Crossposty

Niekiedy pytanie, które chcesz zadać, może znaleźć odpowiedź (zainteresować rozmówców) na innej grupie, niż tylko pl.comp.dtp.
Wysyłając post na 2 lub więcej grup staraj się jednak, aby ustawić FUT (Follow-Up To) na tylko jedną z tych grup.
Pamiętaj też, że w wielu wypadkach crosspost na więcej niż 3 grupy może zostać odrzucony przez serwery news i w efekcie nie dotrze do nikogo.

1.3 Spam

Spam jest to wysyłanie listów (najczęściej reklamowych, także wyborczych) niezwiązanych lub luźno związanych z tematyką grupy – zazwyczaj na wiele grup jednocześnie, a także mailem na indywidualne adresy. Autorzy spamu zawsze w zasadzie spotykają się ostrymi reakcjami. Oprócz odfiltrowania takiego nadawcy, może go spotkać coś mniej miłego, jak na przykład powiadomienie jego ISP-a o naruszeniu zasad korzystania z sieci.
Spam bez względu na uzasadnienia jest zły.
Generalnie posty tego rodzaju należy ignorować – nie odpowiadać w żaden sposób, gdyż nadawca takiej wiadomości najprawdopodobniej i tak nie czyta grupy, a na pewno nie przejmie się wywołanym odzewem. Jak słusznie zauważył jeden z grupowiczów, odpowiedzi takie tylko "zapychają" grupę nic nie wnoszącymi postami, utrudniając wyszukiwanie interesujących inforamcji w przyszłości.
Można natomiast (a nawet należy) wysłać odpowiednie powiadomienie do abuse – adres można zazwyczaj znaleźć w nagłówku postu (wpis X-Complaints-To:). Nie ma przy tym nic złego, jeśli taki "donos" wyśle wiele osób – im więcej, tym większa szansa, że operator spamera zareaguje.
Więcej na ten temat znajdziesz tu: http://nospam-pl.net/,
lub w wersji "dla opornych": http://www.bofh.org.pl/anty-spam/simple-polish.htpl

Powrót do spisu treści
Powrót na początek